środa, 08 luty 2017 08:46

RÓWNY START SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dzięki pracy Pani Ewy Radziszewskiej, która przygotowała wniosek skierowany do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania "Kapitał Ludzki - Narodowa strategia Spójności", nasza szkoła zdobyła środki w kwocie 99 998,00 zł. Pochodzą one z Priorytetu IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w Działaniu 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt skierowany jest do 120 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kształcących się w zawodach technik handlowiec, kucharz, fryzjer. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Działania prowadzone w jego ramach będą ukierunkowane na zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo zawodowe oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Istotnymi elementami projektu "Równy start szansą na lepszą przyszłość" będzie też zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia wśród uczniów wykazujących problemy w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności kluczowych i zawodowych ważnych w przyszłym zatrudnieniu i dalszym kształceniu.
Oprócz wyżej wymienionych priorytetów projekt będzie też miał na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i poszerzenie bazy dydaktycznej na potrzeby kierunków zawodowych.

Czytany 7148 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top