W dniu 21 sierpnia (środa) o godz. 10:00 w pokoju nauczycielskim odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły
na rok szkolny 2019/2020
egz poprawkowe                                           XxY
anonomowa skrzynka
      boton azul      rekrutacja2019 20 logo 2019 kolor Copyfundacja mikolaja
         
1a 8 6  6  5
poniedziałek, 22 luty 2016 06:54

Siłownia

Napisał

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. W siłowi mogą  przebywać  uczniowie  wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i porządek podczas zajęć.
 2. Po zajęciach szkolnych z siłowni mogą korzystać wychowankowie internatu wyłącznie pod nadzorem opiekuna siłowni.
 3. Wychowankowie korzystają z siłowni w czasie wolnym tj: po zajęciach szkolnych do godz. 16.00, 19.00- 21.30.
 4. Z urządzeń w siłowni mogą korzystać inne osoby za zgodą Dyrektora Szkoły.
 5. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego i zmienionego obuwia.
 6. Zabrania się wchodzenia do siłowni w niezmienionym obuwiu.
 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny (zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, poszanowanie sprzętu i sali), zgodnie z jego przeznaczeniem oraz  z  zalecenia opiekuna siłowni.
 8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy niezwłocznie zgłosić do nauczyciela, opiekuna siłowni bądź wychowawcy. Szczególną uwagę należy zwrócić na mechanizmy stalowe, linki służące do podnoszenia ciężarów. Należy dokładnie zakładać tarcze na gryf do podnoszenia ciężarów.
 9. Ćwiczący ze sztangą musi być asekurowany przez opiekuna bądź współćwiczącego.
 10. Osoby korzystające z siłowni  zobowiązane są do pozostawienia porządku po zakończeniu ćwiczeń.
 11. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu i pomieszczeń siłowni ponoszą wszelką odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. Za rzeczy wartościowe pozostawione na siłowni szkoła nie odpowiada.
 13. Zabrania się wynoszenia z siłowni jakiegokolwiek sprzętu będącego jej wyposażeniem.
 14. Zabrania się otwierania siłowni bez wiedzy wychowawcy.

Galeria

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


 • p. o. Dyrektora Szkoły
  mgr Ewa Radziszewska
  (86) 277 11 35
Top