czwartek, 28 listopad 2019 12:23

Egzamin Zawodowy 2020

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 
 
 
 
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń - luty 2020
 

 1.   Harmonogram egzaminow w ZSOiZ w Ciechanowcu - etap pisemny    pobierz
         
 2.   Harmonogram egzaminow w ZSOiZ w Ciechanowcu - etap praktyczny   pobierz
         
 3.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym
2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego
2012 r.1 i 31 marca 2017 r.
   pobierz
         
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla
podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012
   pobierz
         
5.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
(FORMUŁA 2012) Aktualizacja z 12 września 2019 r.
  pobierz
         
6.   Termin wydania dyplomów   pobierz
         
7.   Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
  pobierz
         
8.  

INFORMACJA dla Absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który:
−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
−przerwał egzamin zawodowy,
−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej
części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

W przypadku, gdy będzie przystępował do egzaminu zawodowego lub jego części po
raz trzeci lub kolejny, zdaje go jako egzamin eksternistyczny.

  pobierz
         
9.  

 Informacja dla Absolwentów szkoły, który:
−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
−przerwał egzamin zawodowy,
−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej
części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

W przypadku, gdy będzie przystępował do egzaminu zawodowego lub jego części po
raz trzeci lub kolejny, zdaje go jako egzamin eksternistyczny.

  pobierz
         
10.    INFORMACJA sdla Uczniów/słuchaczy/, który:
−nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w
terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
−przerwał egzamin zawodowy,
−nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej
części tego egzaminu,
ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego
egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania
  pobierz
 
 
 
Czytany 1939 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 listopad 2019 13:31

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top