W dniu 21 sierpnia (środa) o godz. 10:00 w pokoju nauczycielskim odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły
na rok szkolny 2019/2020
egz poprawkowe                                           XxY
anonomowa skrzynka
      boton azul      rekrutacja2019 20 logo 2019 kolor Copyfundacja mikolaja
         
1a 8 6  6  5
wtorek, 25 wrzesień 2018 15:58

Kolejne fundusze dla ZSOiZ w Ciechanowcu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 25września 2018 r. Pan Eugeniusz Świecki dyrektor naszej szkoły  wspólnie z Panią Izabelą Wiśniewską skarbnik Powiatu Wysokomazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim podpisali umowę na realizację projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”. W imieniu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Marszałek Pan Jerzey Leszczyński oraz Wicemarszałek Pan Maciej Żywno.

 

Projekt na łączną kwotę 441 600,82 zł realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

            Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZSOiZ w Ciechanowcu do lokalnych potrzeb rynku pracy, poprzez doposażenie czterech pracowni praktycznej nauki zawodów:

- pracownia budowlana
- pracownia dokumentacji technicznej
- pracownia planowania żywienia i obsługi gości
- pracownia technologii gastronomicznej i szkolnych warsztatów

Grupą docelową projektu są uczniowie ZSOiZ w Ciechanowcu kształcący się na kierunkach: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Budownictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników, którzy już podczas nauki w szkole zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy zawodowej na nowo zakupionych urządzeniach i pomocach dydaktycznych.

Czytany 4334 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • p. o. Dyrektora Szkoły
    mgr Ewa Radziszewska
    (86) 277 11 35
Top